Bättre utbildning

På dina villkor och på vilken plattform som helst!Läs mer Till site

.easec har byggt ett nytt koncept där interaktivt lärande är ett nyckelkoncept. Tillsammans med traditionellt utbildningsmaterial och utbildningsteknik ger detta ett bättre resultat av genomförd utbildning. Efter genomförd kurs har kursdeltagare möjlighet att fritt repetera genomgångna lektioner och övningar.

Alla kurserna levereras på svenska, med alla facktermer på engelska. Inspelade lektioner kan ses och nås via vilken plattform som helst, var som helst och på dina villkor.

Alla kurser levereras på svenska, med facktermer på engelska. Kurserna är förberedande för certifiering inom det område som kursen behandlar.

Kursmaterialet består av teori, demonstrationer och aktiva övningar, där deltagare praktiserar de praktiska kunskaper som lärs ut i avsnittet.
De inspelade lektionerna och information kan ses och nås via vilken plattform som helst. Oavsett om det är en traditionell dator, platta eller mobiltelefon.

Alla kurserna levereras tillsammans med en kursmiljö, denna kan vara lokalt installerad, eller finnas i en molntjänst. .easec ansvarar att denna är rätt uppsatt och konfigurerad.
Kurserna är uppdelade i väl sammanhållna avsnitt, avsnitten börjar med ett webinar där förutsättningar för avsnittet förklaras.

Längre in i kursen, innehåller webinaret demonstrationer av nyckelfunktioner och sammanfattning av genomgånget avsnitt.

© 2017 .easec